Tájékoztató az Iskolai Közösségi Szolgálatról

 

A 2016-os tanévben érettségiző diákok és az őket követő évfolyamok számára az érettségi vizsga megkezdésének a feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálat célja a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása, a másokért való felelősségvállalás megtapasztalása. Ezeken túl a diákok a többféle tevékenység során olyan önismeretre tehetnek szert, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhatnak.

 

A legfontosabb tudnivalók:

- A közösségi szolgálat a 9. évfolyamon kezdődik, teljesítésére a 12. évfolyam befejezéséig van lehetőség, de cél az, hogy erre a 9-10. évfolyamon sor kerüljön.

-  Olyan fogadószervezetnél lehet közösségi szolgálatot teljesíteni, amellyel az iskolának együttműködési megállapodása van. Új együttműködési megállapodások megkötésére igény esetén van lehetőség, egyeztetve a közösségi szolgálatot koordináló tanárral.

 - Minden tanévben jelentkezési lapot kell a diáknak kitölteni, amit a szülőknek is alá kell írnia, majd a legkésőbb az őszi szünet kezdetéig az osztályfőnökének le kell adni. A jelentkezési lapokat a közösségi szolgálatot koordináló tanár összesíti. 

-  A közösségi szolgálatról a diák közösségi szolgálati naplót vezet, ebben szerepel, hogy mikor, hol, milyen tevékenységet végzett.

- Egy napra 1-3 óra közösségi szolgálat számolható el.

További információ a közösségi szolgálat portálon.

 

További információ az iskolában:

        Dr. Balogh Lászlóné  (balogh.laszlo@invitel.hu), közösségi szolgálatot koordináló tanár.

 

Készítette: Kertész Gábor