A közösségi szolgálat területei

 (néhány példa tevékenységekre)

 

 1. Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben:
 • a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, várakozás a beteggel;  
 • a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;
 • felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;
 • adminisztráció segítése

 

 1. Szociális tevékenységek:
 • idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);
 • idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése);
 • felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;

 

 1. Oktatási tevékenységek:
 • korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben;
 • bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
 • oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);

 

 1. Kulturális, közösségi tevékenységek:
 • kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
 • közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;
 • közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;
 • bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

 

 1. Környezet- és természetvédelmi tevékenységek:
 • parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;
 • biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;
 • szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;

 

 1. Katasztrófavédelmi tevékenység:
 • napi teendők ellátásába való bekapcsolódás
 • árvízhelyzetben segítés

 

 1. Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberek-kel:
 • közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
 • életinterjú készítése idős emberekkel;
 • közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat)

 

 1. Az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység:
 • baleset-megelőzési, bűn-megelőzési tevékenységek